רשות התחרות

קישורים מהירים

דו"חות מחקר

 

 

מחקר השפעה: ענף תרכובות מזון לתינוקות - מרץ 2018

סיכום ממצאי בדיקת רשות הגבלים עסקיים בנושא משכנתאות - יולי 2017

אספקת גפ"מ למשקי בית באמצעות מערכת גז מרכזית - ינואר 2017

הגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש - ינואר 2017

בחינה של של ענף בשר הבקר הטרי - אוגוסט 2016

מתודולוגיה ליישום פרק התחרות הגאוגרפית בין קמעונאים על פי חוק קידום התחרות בענף המזון - נובמבר 2014

הגברת היעילות והתחרות בתחום כרטיסי החיוב - ספטמבר 2014

 

 

טיוטות לעיון הציבור

תחבורה משתפת - דצמבר 2017

תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי סולר - טיוטה להערות הציבור
פרק נלווה לדו"ח הבנזין - דצמבר
2017

ענף השירות למעליות ערכה (Kit) בבנייני מגורים - נובמבר 2017

יבוא אישי ככלי לקידום תחרות - נובמבר 2017

תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין - טיוטה להערות הציבור - יולי 2017

מתודולוגיה להגדרת ריכוזיות גיאוגרפית בענף המחצבות לחציבת אגרגטים - טיוטה להערות הציבור