רשות הגבלים עסקיים

משולחן הממונה


קישורים מהירים

דרושים

העבודה ברשות ההגבלים העסקיים הינה עבודה מעניינת, מאתגרת ובעלת חשיבות עליונה בשמירת התחרות במשק לטובת הצרכנים.

רשות ההגבלים העסקיים מהווה סביבת עבודה ייחודית בשירות המדינה המציעה אתגרים מקצועיים משמעותיים לאקדמאים בעלי יכולות מקצועיות ומוטיבציה.

גיוס העובדים לרשות נעשה באמצעות מכרזים.

ניתן להתעדכן במכרזים המתפרסמים מעת לעת באתר נש"מ.

בפרסום מפורט נוהל הגשת המועמדות ויש לפעול על-פיו.

לתשומת לבכם, מועמדים המעוניינים להגיש מועמדות ליותר ממשרה אחת, מתבקשים להגיש בקשה נפרדת לכל משרה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת משאבי אנוש:
ריקי יחזקאל
riki@aa.gov.il
02-5458514

תמר נירים 
TamarN@aa.gov.il
טל-02-5458512

בהצלחה!
מחלקת משאבי אנוש,
רשות ההגבלים העסקיים

 

 

לרשות ההגבלים העסקיים, דרושים 2 סטודנטים/יות

לעבודה אדמיניסטרטיבית בלשכת הממונה בירושלים.

לכל סטודנט/ית כ - 60 שעות, העבודה בין השעות 15:00-20:00

המשרה החל מחודש אוקטובר

ניתן לשלוח קו"ח עד לתאריך 15.9.2017  לכתובת: angela@aa.gov.il

נא לציין את שם המשרה – "סטודנט/ית ללשכת הממונה"

 


לרשות ההגבלים העסקיים דרוש/ה עוזר/ת ראשי/ת

במילוי מקום

מקום העבודה: ירושלים
הדרגה: ב-א2 בדירוג המשפטנים
חלקיות: 100%

תיאור התפקיד:
עיסוק במכלול ההיבטים המשפטיים הקשורים בסמכויות הממונה על הגבלים עסקיים לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח - 1988, ובניהול והגשת משפטים בשם מדינת ישראל, בעבירות לפי החוק האמור ולפי הוראות שונות בחוק העונשין התשל"ז - 7791, הכל על פי הוראות היועץ המשפטי של רשות ההגבלים העסקיים.
הופעה בבתי המשפט המחוזיים ובבית המשפט העליון בהליכים שונים מטעם הממונה על הגבלים עסקיים (בתחום אזרחי) ומטעם מדינת ישראל (בתחום הפלילי), הכנת כתבי טענות ועיסוק בכל פעילות אחרת הדרושה לצורך ניהול ההליכים כאמור.
בחינת היבטים שונים בתחומי התחרות בענפי משק שונים, איסוף נתונים, ועמידה בקשר עם הגורמים הקשורים בענף.
גיבוש המלצות להמשך טיפול והעברתן לידי הממונים.
לקיחת חלק בביצוע פעולות הכרוכות בחקיקה ובחקיקת משנה בתחום ההגבלים העסקיים, ובכלל זה עיסוק בהכנת החומר, וניסוח הצעות לקראת העברתן לדיון בממשלה או בכנסת.
סיוע בניסוח נהלים, תדריכים משפטיים וכן הסכמים משפטיים שונים ע"פ הנחיית הממונים.
מעקב אחר ביצוע התחייבויות חוזיות שהרשות או הממונה הם צד להן ומתן הצעות לנקיטת אמצעים ופעולות במקרה הצורך.
עשוי/ה לייצג את הממונה על ההגבלים העסקיים בפני וועדות הכנסת וגופים מנהליים שונים.
ביצוע מחקר השוואתי במשפט המשווה (ארופאי ואמריקאי) בנושאים שבתחומי העיסוק.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

דרישות סף:

השכלה:
תואר ראשון במשפטים.

רישיונות:
רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין, לרבות מי שחברותו מוגבלת בהתאם לסעיף 52ב לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א-1961.
מועמד שחברותו מוגבלת כאמור, יידרש להמציא אישור חברות בלשכת עורכי הדין (בתוקף) אם ייבחר לתפקיד, וכתנאי לשיבוצו במשרה.


ניסיון:
לדרגה תחילית לא נדרש ניסיון קודם בעבודה משפטית (למעט תקופת התמחות).


דרישות נוספות רצויות:
• ניסיון במתן יעוץ  משפטי, כתיבת חוות דעת, ייצוג קידום חקיקה.
• ידיעת דינים הרלוונטיים לתחומי אחריותו של המשרד.
• כושר עבודה בצוות ותקשורת בין-אישית טובה.
• כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה מאד.
• ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.

 

הגשת מועמדות:
מסמכים הנדרשים להגשת המועמדות:
 קו"ח
 תעודות המעידות על תואר ראשון במשפטים
 תעודת חברות בלשכת עו"ד
 רישיון ישראלי לעריכת דין.
 מכתבי המלצה (אם יש)

את המסמכים יש לשלוח לכתובת דוא"ל Hr@aa.gov.il  עד לתאריך 31.8.17