רשות התחרות

קישורים מהירים

איגודים עסקיים

 

המלצה של איגוד עסקי לחבריו על התנהגות שיכולה לפגוע בתחרות בין חבריו, למשל המלצה על מחירים או המלצה לא להשתתף במכרז, היא עבירה לפי חוק התחרות.

איגוד עסקי הוא גוף שמייצג את האינטרסים העסקיים של החברים בו (גם אם הוא 'עמותה', 'ועד' וכדומה). איגודים עסקיים המעוניינים להרחיב את ידיעותיהם בנוגע למותר והאסור מוזמנים לפנות אל רשות התחרות לתיאום הרצאה בנושא.

בדואר אלקטרוני IGUDIM@COMPETITION.GOV.IL

 

טיוטת גילוי דעת 3/14 (נוסח מתוקן) בעניין איגודים עסקיים ופעילותם