רשות התחרות

קישורים מהירים

כללי

קשרים בין-לאומיים

רשות ההגבלים העסקיים היא צד להסכם של שיתוף פעולה דו-צדדי משנת 1999 עם הרשויות המקבילות לה בארצות הברית (FTC ו-DOJ). כחלק מיישום ההסכם לשיתוף פעולה נציגי רשות ההגבלים העסקיים משתתפים בהשתלמויות מקצועיות ובהדרכות ברשויות התחרות בארצות הברית. לרשות קשרי עבודה הדוקים עם הרשויות האמריקניות, והתייעצויות מקצועיות מתקיימות דרך קבע לפי הצורך.

U.S. - Israel Cooperation Agreement Regarding the Application of Their Competition Laws

נפתח בחלון חדש, מסמך PDF להורדה או צפייה

 

לרשות ההגבלים העסקיים גם קשרי עבודה הדוקים עם נציבות האיחוד האירופי ועם רשויות התחרות במדינות החברות באיחוד.

במהלך שנת 2015, השתתפו נציגי מחלקת החקירות ברשות בהכשרת עובדי רשות ההגבלים בקניה לביצוע פעולות חקירה ואכיפה. בעקבות זאת דווח לראשונה על חיפושים מוצלחים שבוצעו על ידי הרשות הקנייתית. כמו כן, השתתפה נציגה מטעם הרשות בהכשרה של ה OECD עבור רשויות הגבלים במזרח אירופה. בנוסף לכך, לבקשת רשות ההגבלים העסקיים של מולדובה, ובתיווך הבנק העולמי, הרשות ייעצה בבניית תורת הפעלה לחקירות המחשבים. מחלקת החקירות אף סייעה בבניית רשימות תיוג כדי לסייע בבניית יכולות ברשויות חדשות.

כמו כן, בנובמבר 2015 הזמינה רשות ההגבלים העסקיים את הנשיא Lasserre, ראש רשות התחרות הצרפתית וסגן יו"ר הICN ומומחה עולמי בתחום התחרות, על מנת לתת הרצאה לעובדי הרשות.

Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part