רשות התחרות

קישורים מהירים

OECD

פעילות במסגרת ארגון המדינות המפותחות לשיתוף פעולה כלכלי – OECD

ב-7 בספטמבר 2010 הפכה מדינת ישראל לחברה מלאה בארגון ה-OECD Organization for) (Economic Co-Operation and Development, וכך גם עברה רשות ההגבלים העסקיים ממעמד של משקיפה למעמד של חברה מלאה בוועדת התחרות (Competition Committee) של ארגון ה-OECD ובקבוצות העבודה של הוועדה בנושא תחרות ורגולציה ובנושא אכיפה ושיתוף פעולה בין-לאומי.

ועדת התחרות של ה-OECD היא אחד הגופים החשובים בעולם להגבלים עסקיים ולשיתופי פעולה בתחומים של מדיניות תחרות. פעילותה של רשות ההגבלים העסקיים בוועדה החלה כבר בשנת 2001 במעמד של משקיפה, ומאז נציגי רשות ההגבלים העסקיים נוטלים חלק פעיל בדיוני הוועדה, שמתכנסת פעמיים בשנה, ומציגים באופן קבוע ניירות עבודה בנושאים מגוונים במסגרת קבוצות העבודה וכן דו"חות שנתיים. רשות ההגבלים העסקיים נוטלת חלק פעיל גם בפורום התחרות הגלובלי (GFC) המתכנס אחת לשנה במסגרת ועדת התחרות ב-OECD. בשנת 2015 הגישה רשות ההגבלים העסקיים של ישראל ניירות עבודה ומסמכי עמדה לדיונים של ועדת התחרות בנושאים האלה: שווקים אוליגופולים, אכיפה פרטית ופומבית, מחקרי שוק ופרזנטציה בנוגע לחוק המזון.

בנוסף, רשות ההגבלים העסקיים נכללה בשנת 2015 בדו"ח הכלכלי הדו-שנתי שמפרסם הOECD. אחת המסגרות הבולטות של ה-OECD הינה וועדת ה-EDRC (Economic Development Review Committee). הוועדה בוחנת באופן פרטני את כלכלתן של חברות הארגון והמדינות השותפות (בין היתר מדינות BRICS) באמצעות דוח סקירה דו-שנתית על כל מדינה שמוגש לה ע"י המזכירות כאשר הנוסח הסופי של כל דוח הוא פועל יוצא של קונצנזוס מלא בקרב נציגי המדינות בוועדה. בכל דו"ח מתמקדים בד"כ בשני נושאים מרכזיים. כאמור בשנת 2015 אלה היו תחומי התחרות והפנסיה.

2018

Annual Report on Competition Policy Developments in Israel - Jue 2018 

Roundtable on challenges and co-ordination of leniency programmes - Note by Israel - June 2018

Implications of E-commerce for Competition Policy - Note by Israel - May 2018

2017

Israeli Antitrust Authority Contribution to the Roundtable on Competition Issues in Aftermarkets – Executive Summary - July 2017

Market Studies at the Israel Antitrust Authority - July 2017

 

2016

Israel Antitrust Authority's Written Contribution Roundtable of "Price Discrimination", December 2016

2015

Roundtable on the relationship between public and private antitrust enforcement - June 2015

Hearing on Oligopoly Markets 2015

2014

OECD Global Forum Competition issues in Television and Broadcasting - Position paper regarding joint purchasing of television airtime - February 2013

2012

The Credit Card Swithc in Israel - October 2012

Roundtable on Market Definition - October 2012

OECD Competition Committee Working Party NO.3 on Co-operation and Enforcement Unilateral Disclosure of Information with Anticompetitive Effects - Februar 2012

נפתח בחלון חדש, מסמך PDF