רשות התחרות

קישורים מהירים

08/08/16
501081

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
גבינות משק-אחים מאיר, בית יצחק בע"מ
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
08/08/2016
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
גבינות משק-אחים מאיר, בית יצחק בע"מ
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
בית משפט:
השלום בית שאן
שופטים:
תמר בזק-רפפורט