רשות התחרות

קישורים מהירים

הודעה בדבר מעבר משרדי רשות ההגבלים העסקיים

 

 

מדינת ישראל

רשות ההגבלים העסקיים

 

הודעה בדבר מעבר משרדי רשות ההגבלים העסקיים

בימים ד' וה'  17-18/7/2013 יועברו משרדי רשות הגבלים עסקיים

מרח' כנפי נשרים 22 לרח' עם ועולמו 4, ירושלים.

בשל המעבר, לא יינתנו בימים אלה שירותי מענה טלפוני וקבלת

קהל במשרדי הרשות בירושלים.

במקרים דחופים, ניתן ליצור קשר עם הרשות בדרכים הבאות:

טלפון: 02-5458500

פקס: 02-5458555

דואל: lishka@aa.gov.il

מידע נוסף לגבי דרכי התקשרות במשרדים החדשים ומספרי טלפון ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות

www.antitrust.gov.il