רשות התחרות

קישורים מהירים

13/11/18
501592

דברי הסבר לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
13/11/2018
סוג חקיקה:
כללים