רשות התחרות

קישורים מהירים

13/11/18
501593

דברי הסבר לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
13/11/2018
סוג חקיקה:
כללים