רשות התחרות

קישורים מהירים

11/12/13
500565

חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד-2013

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
11/12/2013
סוג חקיקה:
ראשית