רשות התחרות

קישורים מהירים

23/06/16
501002

אישור מיזוג בתנאים בין החברות:
ביתן בעיר קמעונאות בע"מ
מגה קמעונאות בע"מ (בהקפאת הליכים)

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
23/06/2016