רשות התחרות

קישורים מהירים

05/09/18
501578

אישור תיקון תנאי מיזוג בין חברות:
גוונים טלוויזיה בכבלים בע"מ
תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ
עזתמ 3 בע"מ
ידיעות תקשורת בע"מ
עזתמ 1 בע"מ
מתב – מערכות תקשורת בכבלים בע"מ
עזתמ 4 בע"מ
ט.ל.מ טלוויזיה למנויים בע"מ
נכסי משפחת פישמן בע"מ
גוונים-קריות טלוויזיה בכבלים (1989) בע"מ
מערכות תקשורת בכבלים חיפה-חדרה בע"מ
עידן מערכות כבלים בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
05/09/2018