רשות התחרות

קישורים מהירים

26/05/13
500405

נימוקי ההחלטה בדבר התנגדות למיזוג בין:
החברה האמריקאית-ישראלית לגאז בע"מ
מגל מפעלי גז ונפט לישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/05/2013