רשות התחרות

קישורים מהירים

13/10/16
501070

נימוקי התנגדות הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג בין:
גברעם מעטפות איכות בע"מ
אמקה מעטפות 1994 בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
13/10/2016