רשות התחרות

קישורים מהירים

16/05/18
501506

חלטה בדבר אי מתן פטור מאישור הסדר כובל להסדר בין:
Publicis Groupe Holdings BVP
מדיה קומיוניקיישנס לינקס בע"מ

קובץ PDF:
WORD:
תאריך החלטה:
16/05/2018

הקובץ שהוטען שגוי