רשות התחרות

קישורים מהירים

05/07/89
4100039

הכרזה בדבר קיום מונופולין:
מפעלים פטרוכימיים בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
05/07/1989
חברות:
מפעלים פטרוכימיים בע"מ