רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

צווים והחלטות אחרות

בעקבות קבלתו של תיקון לחוק ההגבלים העסקיים בשנת 2000, התווסף לממונה ערוץ אכיפה מנהלי נוסף בדמותו של סעיף 50 ב. על פי סעיף זה רשאי בית הדין, לפי בקשת הממונה, ליתן להסכמה שבין הממונה לבין אדם אחר תוקף של צו, "צו מוסכם" (Consent Decree).


במסגרת הצו מתחייב האדם לעשות מעשה מסוים או להימנע מלעשותו, וכן הוא מתחייב להעביר כספים לאוצר המדינה, כל זאת מבלי שיהא עליו להודות בביצוע עבירה על חוק ההגבלים העסקיים. סמכות זו מרחיבה את טווח האמצעים שבהם יכול לנקוט הממונה לשם קידום מטרות החוק.
 

צווים והחלטות אחרות - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

טיוטות להערות הציבור


501596
18/11/18

מתן תוקף לצווים המוסכמים


501574
19/08/18

טיוטות להערות הציבור


501553
30/07/18

טיוטות להערות הציבור


501518
05/06/18

טיוטות להערות הציבור


501519
05/06/18