רשות התחרות

קישורים מהירים

20/12/17
501436

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
טל הל יסכה בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
20/12/2017
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
טל הל יסכה בע"מ