רשות התחרות

קישורים מהירים

24/12/17
501452

טיוטת נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
שופרסל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
24/12/2017
צד א:
הממונה על ההגבלים העסקיים
צד ב:
שופרסל בע"מ