רשות התחרות

קישורים מהירים

21/07/16
500999

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ (אקו"ם)

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
21/07/2016
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים