רשות התחרות

קישורים מהירים

26/10/16
501087

נוסח הצו המוסכם בין הממונה על ההגבלים העסקיים לבין:
הממונה על הגבלים עסקיים
פאסט סורסינג בע"מ
פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/10/2016
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
פאסט סורסינג בע"מ
פריץ קומפניס ישראל טי. בע"מ