רשות התחרות

קישורים מהירים

06/03/13
500391

ה"ע 45957-02-13

הממונה על הגבלים העסקיים
נ'
קמפוס ביו שותפות מוגבלת וגילי מדיקל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
06/03/2013
צד א:
הממונה על הגבלים העסקיים
צד ב:
קמפוס ביו שותפות מוגבלת וגילי מדיקל בע"מ
שופטים:
תמר בזק-רפפורט
מספר הליך:
ה"ע 45957-02-13