רשות התחרות

קישורים מהירים

26/07/16
 

ה"ע 38604-07-16
רשות ההגבלים העסקיים
נ'
אקו"ם

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/07/2016
צד א:
רשות ההגבלים העסקיים
צד ב:
אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים למוסיקה בישראל בע"מ
עו"ד צד א:
טובי הריס; יונתן צויקל
עו"ד צד ב:
מתן מרידור; ליאור סער
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
נאוה בן אור
מספר הליך:
ה"ע 38604-07-16