רשות התחרות

קישורים מהירים

19/08/18
501574

ה"ע 8881-05-18
הממונה על ההגבלים העסקיים נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
19/08/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ
עו"ד צד א:
מורן מיארה ; עופר מעוז
עו"ד צד ב:
טלי אייל בוגר; נ' בן שטרית
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
עודד שחם
מספר הליך:
ה"ע 8881-05-18