רשות התחרות

קישורים מהירים

19/11/18
501608

ה"ע 20171-11-18 הממונה על הגבלים עסקיים נ' שופרסל בע"מ

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
19/11/2018
צד א:
הממונה על הגבלים עסקיים
צד ב:
שופרסל בע"מ
עו"ד צד א:
דנה בר צור ; יצחק ברקוביץ
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
שופטים:
עודד שחם
מספר הליך:
ה"ע 20171-11-18