רשות הגבלים עסקיים

על שולחן הממונה:


קישורים מהירים

* שדה חובה

נא להזין דוא"ל של הנמען.

נא להזין את שם הנמען.

נ25א להזין את הדוא"ל שלך.

נא להזין את שמך.

הקוד שהוקלד שגוי.

פסיקה

החלטותיו של הממונה על הגבלים עסקיים, בדבר אישורם או אי אישורם של הסדרים כובלים ועסקאות מיזוג, ניתנות לערר בפני בית הדין להגבלים עסקיים. בית הדין, היושב בבית המשפט המחוזי בירושלים, הנו טריבונל ייעודי לתחום דיני התחרות. ככזה, נתונה לו סמכות בלעדית לדון בבקשות לאישור הסדרים כובלים ובבקשות לפירוקם של בעלי מונופולין ושל חברות שמוזגו בניגוד לחוק. המחוקק ייחד לבית הדין סמכויות שאינן נתונות לממונה, כגון הסמכות להורות על הפרדת חברות שביצעו מיזוג בניגוד להוראות החוק, ובעת הפעלת סמכויותיו אלה משמש בית הדין כערכאה ראשונה.


בתיקים פליליים, שנפתחו על רקע עבירות על חוק ההגבלים העסקיים, נתונה סמכות ייחודית לבית המשפט המחוזי בירושלים, על פי סעיף 6 (ג1) לחוק סדר הדין הפלילי. ערעורים על פסיקותיו של בית הדין ועל פסיקות בית המשפט המחוזי, יוגשו לבית המשפט העליון.

פסיקה - פריטים אחרונים בקטגוריות המשנה
תאריך
מס' הפרסום / תיק
כותרת הפרסום
תוצאות חיפוש
| כותרת הפרסום | |  מס' הפרסום / תיק | תאריך  |

קבוצות ריכוז


501464
16/01/18

כתבי אישום


501343
07/12/17

גזרי דין


501293
09/08/17

הסדר כובל


26/07/17

סדרי דין


17/07/17