רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

26/07/17
 

ה"ע 34330-01-16
תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ נ' הממונה על הגבלים העסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/07/2017
צד א:
תאגיד איסוף מיכלי משקה בע"מ
צד ב:
הממונה על הגבלים העסקיים
עו"ד צד א:
אמיר ונג ; בועז סיטי
עו"ד צד ב:
עדי שם טוב-ילוז; יעל שיינין
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
ביה"ד להגבלים עסקיים
מספר הליך:
ה"ע 34330-01-16