רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

17/07/17
 

בג"ץ 4836/17
החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ נ' הממונה על הגבלים עסקיים

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
17/07/2017
צד א:
החברה המרכזית להפצת משקאות בע"מ
ניר לוינגר
צד ב:
הממונה על הגבלים עסקיים
עו"ד צד א:
יגאל קווה ; אמיר וונג ואח'
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
העליון
שופטים:
דפנה ברק-ארז
מנחם מאזוז
עוזי פוגלמן
מספר הליך:
בג"ץ 4836/17