רשות התחרות

קישורים מהירים

29/07/13
 

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים ואין בהם כבילות מחיר מסויימות), התשע"ג-2013 ודברי הסבר

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
תאריך פרסום:
29/07/2013