רשות התחרות

קישורים מהירים

01/09/13
500460

סופרגז ומנהלה ישלמו למעלה מחמישה מיליון שקלים
בגין אי העברת נתונים לרשות ההגבלים

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
01/09/2013

                           

סופרגז ומנהלה ישלמו למעלה מחמישה מיליון שקלים

בגין אי העברת נתונים לרשות ההגבלים

 

לראשונה ישלם נושא משרה קנס אישי, ללא אפשרות שיפוי, בגין אי העברת נתונים

 

 

על פי הסדר עם רשות ההגבלים העסקיים, שהושג במקום הגשת כתב אישום, חברת סופרגז תשלם לאוצר המדינה חמישה מיליון שקל והמנכ"ל שלה, מר אייל חנקין, ישלם 100 אלף שקל בעקבות חקירה של הרשות על אי מסירת נתונים שביקשה מסופרגז. ההסדר אליו הגיעו הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, סופרגז והמנכ"ל כפוף לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.

ההסדר מהווה תקדים מכמה בחינות בכל הקשור לאכיפה של עבירה זו. בנוסף לסכום שתשלם החברה, הרי שלראשונה ישלם מנהל בחברה תשלום באופן  אישי – מעבר לתשלום של החברה וללא אפשרות קבלת שיפוי מהחברה – בגין אי העברת נתונים.

 

הרקע לדברים ראשיתו בפניה של סופרגז (יחד עם חברת אמישרגז) במהלך שנת 2010 לבית הדין להגבלים עסקיים, כדי לקבל אישור על שיתוף פעולה ביניהן להנחת צינור גז משותף. במאי 2010 פנתה רשות ההגבלים לסופרגז בדרישה למסור לה נתונים לצורך גיבוש עמדה בעניין.

כשלושה חודשים לאחר מכן, באוגוסט 2010, נפתחה נגד סופרגז חקירה  בגין חשד לאי העברת נתונים שהרשות דרשה.

בחקירה של הרשות נמצאו ראיות לכך שסופרגז נמנעה באופן מכוון מהעברת חלק מהנתונים. ממכתבי השימוע שנשלחו במרץ 2012 בטרם החלטה על הגשת כתב אישום עלה, כי סופרגז ומנהליה לא העבירו נתונים מחשש שהם יובילו למסקנה שעשויה לפגוע בחברה. מר חנקין, המשמש היום כמנכ"ל החברה, היה בזמנו האחראי מטעמה על מסירת הנתונים.

הסמכות של הרשות לדרוש נתונים ומסמכים הינה כלי הכרחי המאפשר לרשות לבדוק את השוק והתחרות בו לצורך אכיפת חוק ההגבלים העסקיים. זאת על מנת להגן על ציבור הצרכנים מפני פגיעה בתחרות. הסנקציה הקבועה בחוק על אי העברת נתונים יכולה להיות פלילית או מנהלית.