רשות התחרות

קישורים מהירים

06/11/13
500494

פרסום טיוטה תנאים למיזוג בזק- יס להערות הציבור

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
06/11/2013

                                                                                                            6 בנובמבר 2013

                                                                                                            ג' בכסלו תשע"ד

 

 

פרסום טיוטה תנאים למיזוג בזק- יס להערות הציבור

 

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה היום, 6.11.2013, להערות הציבור טיוטת תנאים שבכפוף להם היא שוקלת לאשר מיזוג בין בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: "בזק"), לדי.בי.אס שירותי לוויין (1998) בע"מ (להלן: "יס").

טיוטת התנאים קובעת, בין השאר:

  • בזק תהיה מחוייבת לנייטרליות רשת ולמתן שירותים שיוויוניים לכל לקוחותיה, בין אם רכשו ממנה שירותי תקשורת בנוסף לתשתית האינטרנט ובין אם לאו.  
  • בזק לא תהא רשאית להטיל כל מגבלה על צריכת שירותי תשתית אינטרנט הנובעת מנפח הגלישה המצטבר של הלקוח.
  • בזק תהא מחוייבת להציע את שירותי הטלוויזיה בתנאים זהים לכל לקוח, ללא קשר לשירותים הנוספים אותם רוכש ממנה הלקוח.
  • יאסר על בזק לגבות מספקי ה- ISP תשלום בגין "גיגות" ששימשו לאספקת שירותי טלוויזיה.

כמו כן, בזק ויס תהיינה מחוייבות לתנאים הבאים:

  • יס תבטל את כל הסדרי הבלעדיות שהיא צד להם ביחס לתוכן שרכשה (לא כולל הפקות מקור). בכלל זה תצטרך יס לבטל כל הסדר המתמרץ את מוכר התוכן שלא למכור תוכן אודיו ויזואלי לצד שלישי ויאסר עליה ועל בזק להוסיף ולהיות צד להסדרים כאלו.  
  • למשך שנתיים מיום אישור המיזוג לא תוכל יס למנוע מכירה לצדדים שלישיים של הפקות מקור אשר נכון ליום אישור המיזוג שודרו על ידי יס.

התנאים ששוקלת הרשות להטיל מיועדים למנוע פגיעה בתחרות על ידי החברה הממוזגת על ידי יצירת קשיים בפני גופים המבקשים להיכנס לתחום שידורי הטלוויזיה על גבי תשתית האינטרנט.

את ההערות ניתן להעביר לרשות ההגבלים העסקיים עד ליום 28.11.13.

 

הרקע לדברים:

בשנת 2006 התנגדה הממונה לכך שבזק תגדיל את אחזקותיה ביס ותחצה את רף ה- 50% במניות יס. בזק עררה על ההחלטה בפני בית הדין להגבלים עסקיים, אשר קיבל את עמדת בזק וקבע כי יש לאשר את המיזוג בכפוף לתנאים, אולם בערעור שהגישה רשות ההגבלים העסקיים לבית המשפט העליון על החלטת בית הדין להגבלים עסקיים התקבלה עמדת הממונה לפיה המיזוג העלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, ונאסר על ביצוע המיזוג.

בשנת 2009 ביקשה קבוצת יורוקום לרכוש את גרעין השליטה בבזק. מכיוון שיורוקום החזיקה בעצמה כ-32% ממניות יס, הוביל המיזוג למצב בו בעלת השליטה בבזק (יורוקום) הנה גם בעלת השליטה בחברת יס. על רקע זה, כתנאי לאישור המיזוג בין יורוקום לבזק חוייבה יורוקום למכור את מניותיה ביס. עד לביצוע חובת המכירה הופקדו מניות יורוקום ביס בידי נאמן.

על פרטי ומועדי חובת המכירה הוטל חיסיון על ידי בית הדין להגבלים עסקיים.

לאחרונה, ערכה רשות ההגבלים העסקיים בדיקה מחודשת של התחום לאור בקשת חברת יורוקום. הבדיקה (שטרם הסתיימה) העלתה כי מאז ההחלטה להתנגד למיזוג בין בזק ליס חלו בתחום התקשורת בארץ מספר שינויים. בין היתר עלה כי בשנים האחרונות חלו שיפורים טכנולוגיים הן בתשתית האינטרנט של בזק והן בתחום השידורים באינטרנט באופן שמאפשר כיום, יותר מבעבר, לשדר שידורי טלוויזיה על גבי רשת האינטרנט הפתוחה. על פני הדברים דבר זה מקל על מתחרים פוטנציאליים להיכנס לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית. כמו כן נראה כי כיום ישנם מספר מתחרים פוטנציאליים שעשויים להיכנס לתחום הטלוויזיה ועל כן יתכן שגם אם בזק לא תיכנס לתחום הטלוויזיה הרב ערוצית הדבר לא בהכרח יוביל לפגיעה בתחרות בתחום זה. כאמור התנאים שבכפוף אליהם שוקלת הרשות לאשר את המיזוג הנבחן נועדו למנוע מהחברה הממוזגת להקשות על גופים המבקשים להיכנס לתחום שידורי הטלוויזיה על גבי תשתית האינטרנט.