רשות התחרות

קישורים מהירים

26/11/13
500513

הממונה על הגבלים עסקיים קובע כי חברות נמל אשדוד ונמל חיפה הן קבוצת ריכוז

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
26/11/2013

כ"ג בכסלו, תשע"ד

26 בנובמבר 2013

 

 

הממונה על הגבלים עסקיים קובע כי חברות נמל אשדוד ונמל חיפה

הן קבוצת ריכוז

ההוראות: הן ישאירו את הרציפים החדשים למתחרים חדשים * מדובר בפעם הראשונה בה עושה הממונה שימוש בסמכות להכריז על קבוצת ריכוז

 

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, קבע היום (ד') כי שתי חברות נמלי הים באשדוד וחיפה מהוות קבוצת ריכוז בשירותי פריקת וטעינת מכולות. במסגרת הקביעה הממונה מפרט את ההוראות שניתנות לחברות הנמל.

 

זוהי קביעה ראשונה בדבר קיומה של קבוצת ריכוז שמפרסם הממונה, מכוח הסמכות שניתנה לו במסגרת תיקון חוק ההגבלים העסקיים בשנת 2011. סמכות זו נועדה להתמודד עם ענף שבו פועל מספר קטן של מתחרים וקשה למתחרים חדשים להכנס אליו. כך נוצר למתחרים המעטים בענף כוח מול הצרכנים שכתוצאה ממנו נפגעים הצרכנים והמשק כולו.

 

 

עיקריי ההוראות שניתנות במסגרת הקביעה:

 

  1. חברות נמל אשדוד ונמל חיפה לא תפעלנה את נמל המפרץ (מסוף חדש המתוכנן להיבנות בסמוך לנמל חיפה) או את נמל הדרום (מסוף חדש המתוכנן להבנות בסמוך לנמל אשדוד), ולא תרחבנה את פעילותן לכל מקום (שטח, מסוף או רציף אחרים) שאינו משמש אותן כיום, עד שיופעלו נמל המפרץ ונמל הדרום על ידי מתחרים חדשים, אלא אם ניתן לכך אישור מראש ובכתב מאת הממונה.

הוראה זו לא תימנע ביצוע של עבודות שיפוץ או שדרוג, כולל העמקה, ובלבד שהעבודות האלה לא יגדילו את שטח הרציפים הקיימים של חיפה ואשדוד, וזאת כדי לא להפריע לכניסה לשוק של המתחרים החדשים במתחמים החדשים.

  1. בנוסף קובעות הוראות הממונה כי חברות הנמל (בעצמן או באמצעות אחרים) לא תנקוטנה בכל פעולה שיש בה בכדי לסכל, להפריע או להקשות על כניסתו לשוק או פעילותו של מפעיל חדש. בין היתר, ההוראה אוסרת על חברות הנמל או מי מטעמן לבצע פעולות שעשויות להפריע, להקשות או לסכל את ביצוע עבודות ההקמה של הנמלים החדשים, וכן מחייבת את חברות הנמל ליתן למפעילים החדשים שירותים שונים שניתנים על ידן באופן בלעדי (למשל שירותי נתבות הנחוצים

 

על מנת לאפשר כניסת אניות לנמל). כמו כן, אסר הממונה על חברות הנמל לנקוט בהתנהגויות אחרות שעלולות לפגוע בכניסת מתחרים חדשים לשוק.

 

הקביעה של הממונה מתמקדת בפריקה וטעינה של מכולות - השירות העיקרי שניתן כיום בנמל חיפה ובנמל אשדוד. גם המסופים החדשים אשר צפויים להיבנות מתוכננים להיות מסופי מכולות. מרבית המטען המועבר לישראל וממנה בדרך הים מועבר כיום במכולות, והיקף הובלת מטענים במכולות נמצא במגמת עלייה מתמדת. בשנת 2012, כ-60% (בטונות) מכלל הסחורות שעברו בנמלי ישראל הועברו באמצעות מכולות.

חברות הנמל רשאיות להגיש ערר על קביעתו של הממונה לבית הדין על הגבלים עסקיים תוך 30 יום. כל אדם אחר שנפגע מההוראות רשאי להתנגד להן בפני בית הדין להגבלים עסקיים.