רשות התחרות

קישורים מהירים

22/11/07
5001148

בית הדין להגבלים עסקיים הורה על מחיקת עררה של אורלייט על החלטת הממונה להתנגד למיזוג בינה לבין ענבר פוליאסטר משוריין

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
22/11/2007

י"ב כסלו, תשס"ח

22 בנובמבר, 2007

הודעה לעיתונות

בית הדין להגבלים עסקיים הורה על מחיקת עררה של אורלייט על החלטת הממונה להתנגד למיזוג בינה לבין ענבר פוליאסטר משוריין

בית הדין להגבלים עסקיים (כב' השופטת מזרחי) הורה אמש (21 נובמבר 2007) למחוק את הערר בעקבות בקשתה של אורלייט תעשיות (1959) בע"מ לחזור בה מהערר שהגישה על התנגדות הממונה על הגבלים עסקיים למיזוג בינה לבין ענבר פוליאסטר משוריין בע"מ.

כזכור, באוקטובר 2006 התנגדה הממונה לעסקת המיזוג במסגרתה אמורה הייתה אורלייט לרכוש את עיקר פעילותה של ענבר מידי קיבוץ חמדיה, לאחר שנמצא כי המיזוג מקים חשש ממשי לפגיעה משמעותית בתחרות בשוק ארונות הזיווד הגדולים מפוליאסטר משוריין.

אורלייט וענבר הן שתי היצרניות המקומיות היחידות של ארונות זיווד מפוליאסטר משוריין המשמשים לארונות חשמל, מרכזי תאורה, ארונות לבקרת רמזורים, ארונות תקשורת וארונות גינון. צרכני הארונות הם בין היתר חברת חשמל, בזק ,חברת הכבלים וכן קבלני חשמל וקבלני גינון. בעקבות החלטת הממונה להתנגד למיזוג, הגישה אורלייט ערר לבית הדין להגבלים עסקיים, בטענה כי המיזוג אינו מעלה חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות מאחר ולטענתה קיים יבוא מתחרה. עוד טענה אורלייט כי יש לאשר את המיזוג לאור מצבה הכושל של ענבר וכן על מנת לאפשר לאורלייט להתייעל ולהתמודד ביתר קלות מול מתחרים בחו"ל.

בתשובה לערר טענה הממונה, כי אין תחליפים של ממש למוצרים שמייצרות ענבר ואורלייט ולכן לאחר המיזוג תשלוט החברה הממוזגת על כל השוק ותהיה למונופולין מוחלט. עוד נטען כי יבוא מחו"ל לא יוכל לרסן באופן אפקטיבי את כוח השוק של המונופולין נוכח פערי מחירים של עשרות אחוזים בין מחיר היבוא למחיר המקומי ולאור קיומם של חסמי כניסה לשוק. בתשובת הממונה נטען כי ענבר אינה עונה להגדרת 'חברה כושלת' על פי אמות המידה שנקבעו בדיני ההגבלים העסקיים כתנאי לאישור מיזוג שתוצאתו רעה לתחרות - הן לאור מצבה הכלכלי של ענבר והן לאור העובדה כי קיים רוכש פוטנציאלי אחר שמיזוג עמו אינו פוגעני לתחרות. ביחס לטענת היעילות השיבה הממונה, כי טענה זו לא הוכחה כנדרש ומכל מקום אין בה כדי להצדיק מיזוג למונופולין. עוד נטען כי אין לפגוע בתחרות בארץ ובצרכן המקומי בשל טענה להגברת יכולת התחרות בחו"ל.

את רשות ההגבלים העסקיים ייצגו עו"ד אבנר פינקלשטיין והכלכלן גיא בר-צור.