רשות התחרות

קישורים מהירים

03/12/07
5001149

הממונה הטילה תנאים מגבילים על המיזם למכירת פוליסות ביטוח בסניפי דואר ישראל

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
03/12/2007

כ"ג בכסלו, תשס"ח

03 בדצמבר, 2007

הודעה לעיתונות

הממונה הטילה תנאים מגבילים על המיזם למכירת פוליסות ביטוח בסניפי דואר ישראל

הממונה על הגבלים עסקיים החליטה ביום ה-2 לדצמבר 2007, לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים, להטיל תנאים מגבילים על הסכם בין חברת דואר ישראל לבין חברת מזרח שירות לביטוח, שעניינו מכירת פוליסות ביטוח אלמנטארי בסניפי הדואר.

חברת הדואר היא חברה ממשלתית העוסקת במגוון רחב של שירותי דואר, שירותי אשנב, שירותי בנקאות במסגרת בנק הדואר וכן שירותי העברת בעלות על רכב.

מזרח שירות לביטוח היא סוכנות ביטוח העוסקת בתחומי הביטוח השונים. לחברת מזרח קשרי בעלות, בעקיפין, עם חברת ביטוח הפניקס.

על פי ההסכם, יופעלו בחלק מסניפי הדואר עמדות ממוחשבות או עמדות המאוישות על ידי סוכן ביטוח, אשר יציעו לצרכן אפשרות לבחון ולרכוש שירותי ביטוח מחברות ביטוח מתחרות שונות. הצעות המחיר יסופקו באופן ישיר מחברות הביטוח, ללא התערבות גורם מתווך, וכך יוכל הצרכן להשוות בין מספר הצעות מחיר עצמאיות. המיזם יוצר ערוץ הפצה חדש של מוצרי ביטוח המתווסף לערוצי ההפצה הקיימים.

הואיל וחברת הדואר מרכזת נתח משמעותי מאד מכלל מתן שירותי העברת בעלות על רכבים מיד שנייה, התעורר חשש תחרותי כי חברת הדואר תפלה לרעה באיכות השירות את ציבור הלקוחות אשר יסתפק בהעברת הבעלות בסניף מבלי לרכוש פוליסת ביטוח.

לפיכך, התנתה הממונה את מתן הפטור בתנאים מגבילים המפיגים את החשש התחרותי ולפיהם, על הדואר נאסר להפלות בין צרכני שירות העברת הבעלות ברכב או לקשור מתן שירות העברת בעלות ברכישה או קבלה של שרותי ביטוח. בנוסף, קצבה הממונה את תוקפו של הפטור לשלוש שנים בלבד, ולאחריהן יובא הנושא לבדיקה מחודשת.