רשות התחרות

קישורים מהירים

19/12/07
5001150

עונשי מאסר בעבודות שירות וקנסות לנאשמי קרטל המעטפות

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
19/12/2007

י' בטבת, תשס"ח

19 בדצמבר, 2007

הודעה לעיתונות

עונשי מאסר בעבודות שירות וקנסות לנאשמי קרטל המעטפות

בית המשפט המחוזי בירושלים (כבוד השופט יוסף שפירא) גזר היום (19 דצמבר 2007), את דינם של חברי קרטל המעטפות, וזאת לאחר שביום 3 יולי 2007 הורשעו יצרניות המעטפות גברעם, דפרון, אמקה ומנהליהן בהיותם צד לקרטל, במסגרתו חילקו ביניהם לקוחות ומכרזים על פי מפתח כמותי, על ידי תיאום גובה ההצעות שהוגשו על ידם במכרזים שונים.

קרטל המעטפות התנהל משנת 1995 ועד לתפיסת הקרטל באוקטובר 2002. החברות ומנהליהן הורשעו בפעילות של תיאום מכרזים רבים, בין השאר תיאום מכרז לרכישת מעטפות שפורסם על ידי המדפיס הממשלתי, רשות הדואר וגופים אחרים, על פני תקופה של שבע שנים. כמו כן הורשעה יבואנית המעטפות אורק, בגין קבלת תשלום משלוש יצרניות המעטפות בתמורה להתחייבות להפסיק לייבא לארץ מעטפות.

על הנאשמים נגזרו עונשי מאסר לריצוי בעבודות שירות לתקופות של עד 6 חודשים וקנסות כספיים בגובה של עד 200,000 ₪.