רשות התחרות

קישורים מהירים

24/12/07
5001152

פרשת ניתוק מנויי הוט טלקום מרשת בזק – הממונה קבעה כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
24/12/2007

ט"ו בטבת, תשס"ח

24 בדצמבר, 2007

הודעה לעיתונות

פרשת ניתוק מנויי הוט טלקום מרשת בזק – הממונה קבעה כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה

הממונה על הגבלים עסקיים, רונית קן, קבעה היום (24 דצמבר 2007) כי בזק ניצלה לרעה את מעמדה כמונופול בניגוד להוראות חוק ההגבלים העסקיים, וזאת בעקבות ניתוק מנויי הוט טלקום מרשת בזק אשתקד.

כזכור, בחודש מאי 2006 נותק החיבור בין רשת הטלפוניה של הוט טלקום לבין זו של בזק, וכתוצאה מכך לא יכלו מנויים של הוט טלקום להתקשר למנויי בזק, או לקבל מהם שיחות. עובדי בזק סירבו לבצע את התיקון הנדרש במסגרת עיצומים שנקטו, דבר שהוביל לכך שהניתוק נמשך כ- 34 שעות. בעקבות אירוע זה, פתחה מחלקת החקירות של רשות ההגבלים העסקיים בחקירה. לאור ממצאי החקירה, ערכה הממונה שימוע לבזק במסגרתו ניתנה לבזק אפשרות להביא את טענותיה ביחס לממצאים. בעקבות השימוע פרסמה הממונה קביעה לפי סעיף 43(א)(5) לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח-1988.

על פי קביעת הממונה בסוף חודש אפריל ובתחילת חודש מאי 2006 הגיעו להנהלת בזק אותות אזהרה הולכים וגוברים לכך, שעובדי בזק מעכבים ואינם מבצעים עבודות הקשורות לחיבור מפעילים חדשים של טלפוניה נייחת (הוט טלקום, סלקום, גלובקול וקווי זהב) לרשת בזק. הנהלת בזק לא הגיבה כנדרש לאותות אזהרה אלו: היא לא ביררה את המצב העובדתי בשטח, לא נערכה לפנות לבית הדין לעבודה ואף לא פנתה לבית הדין לעבודה עד למועד מאוחר. עוד קבעה הממונה כי בשעות אחר-הצהריים של יום 17.5.06, נותק החיבור הקיים בין הוט טלקום לבין רשת בזק ולא תוקן עד לשעות הלילה של יום 18.5.06 עקב עיצומים של עובדי בזק וכי בזק לא פעלה כנדרש על-מנת למנוע או למזער תופעות אלה ופגיעתן במפעילי הטלפוניה הנייחת, בתחרות ובציבור. לפיכך, קבעה הממונה כי בזק ניצלה את מעמדה לרעה בניגוד להוראות החוק.

קביעת הממונה היא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי. בזק רשאית לערור על קביעה זו, או על חלקה, לפני בית-הדין להגבלים עסקיים, תוך שלושים ימים.