רשות התחרות

קישורים מהירים

31/12/07
5001153

הממונה קבעה שהתנהלות ארגון בתי חולים פרטיים לחולים כרוניים בישראל (ע.ר.) היוותה הסדר כובל אסור

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
31/12/2007

כ"ב בטבת, תשס"ח

31 בדצמבר, 2007

הודעה לעיתונות

הממונה קבעה שהתנהלות ארגון בתי חולים פרטיים לחולים כרוניים בישראל (ע.ר.) היוותה הסדר כובל אסור

הממונה על ההגבלים העסקיים קבעה היום כי פעולות ומעשים של ארגון בתי החולים הפרטיים לחולים כרוניים בישראל ע.ר. (להלן – "הארגון") מהוות קו פעולה של אגוד עסקי, שהוא הסדר כובל אסור.

על פי קביעת הממונה, הארגון הנחה מוסדות אשפוז גריאטריים הפועלים בנפת פתח תקווה שלא ליטול חלק במכרז באופן קולקטיבי ומתואם, או לכל הפחות המליץ על כך. הדברים אמורים בפעולות ומעשי הארגון ביחס למכרז משרדי האוצר והבריאות לרכישת שירותי אשפוז לקשישים סיעודיים ותשושי נפש בנפת פתח תקווה.

בחודש ינואר 2006 פרסמו משרד האוצר ומשרד הבריאות מכרז ניסיוני לרכישת שירותי אשפוז לחולים סיעודיים או תשושי נפש מבתי חולים גריאטריים בנפת פתח תקווה. מכרז ניסיוני זה נועד לבחון את שינוי מתכונת ההתקשרות של משרדי הממשלה עם מוסדות האשפוז, כפי שהייתה באותו זמן ואת החלת שיטת המכרזים על ענף זה.

בתחילת חודש פברואר 2006, מספר ימים לאחר פרסום המכרז, זימן הארגון אסיפה של נציגי מוסדות אשפוז הפועלים בנפת פתח תקווה. חקירת רשות ההגבלים העסקיים העלתה, כי באסיפה זו, שבה נכחו כל חברי הנהלת הארגון ועורכי הדין של הארגון, המליץ הארגון לנציגי המוסדות שלא לרכוש את מסמכי המכרז ולא להגיש הצעות במסגרת המכרז וזאת באופן מתואם וקולקטיבי.

במהלך האסיפה הציג יו"ר הארגון מצגת שהתיימרה להראות כי רמת המחירים הקבועה במכרז היא הפסדית עבור כל מוסדות האשפוז והדגיש את חשיבות הפעולה המאוחדת. הממונה קבעה כי פעולה זו, בפני עצמה, מהווה קו פעולה שהוא הסדר כובל. בלשון הקביעה:

"ניסיון של איגוד עסקי להכווין את הפעילות המסחרית של מתחריו בשדה התחרות, לא כל שכן ירידה לכדאיות הכלכלית של מהלך עסקי שבתחרות, הוא קו פעולה אסור. כלל יסוד בדיני ההגבלים העסקיים הוא שעל כל עסק לקבל את החלטותיו המסחריות באופן עצמאי, מתוך קריאתו הוא את מפת התחרות ואת כוחות השוק."

בסיום האסיפה הוחתמו הנוכחים על התחייבות "לפעול בהתאם להחלטות ועד הפעולה, לרבות בכל הנוגע לאי-רכישת מסמכי המכרז ואי הגשת הצעות במסגרת המכרז". למחרת האסיפה, שלח יו"ר הארגון מכתב לשרי האוצר והבריאות ובו הודיע כי מוסדות האשפוז החברים בארגון לא ישתתפו במכרז. גם פעולות אלה, נמצאו כקביעת קו פעולה שהוא הסדר כובל אסור.

בסופו של דבר רק מוסדות אשפוז בודדים השתתפו במכרז והתקשרו עם משרדי הממשלה בהסכמים לרכישת שירותי האשפוז.

קביעת הממונה היא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי. הארגון רשאי לערור על קביעה זו או על חלקה, לפני בית-הדין להגבלים עסקיים בתוך שלושים ימים.