רשות התחרות

קישורים מהירים

31/12/07
5001155

הממונה אישרה מיזוג בין מעלות לבין S&P

מפרסם ההודעה:
הממונה על ההגבלים העסקיים
קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
31/12/2007

כ"ב בטבת, תשס"ח

31 בדצמבר, 2007

הודעה לעיתונות

הממונה אישרה מיזוג בין מעלות לבין S&P

הממונה על הגבלים עסקיים אישרה ביום 31 בדצמבר 2007, מיזוג בין מעלות – החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע"מ לבין S&P מקבוצת The McGraw – Hill Companies INC ו- Prophet Star LTD, לאחר שהתייעצה בוועדה לפטורים ולמיזוגים. במסגרת המיזוג רוכשת McGraw באמצעות Prophet (חברת בת בבעלותה המלאה שהוקמה לצורך הרכישה) את חברת מעלות במלואה. בכך באה אל סיומה האחזקה המשותפת ארוכת השנים של הבנקים במעלות.

McGraw היא קבוצת חברות בינלאומיות, הכוללות בין ביתר את חטיבת Standart & Poors Rating Services ("S&P"), העוסקת במגוון תחומים וביניהם, דירוג בינלאומי של אשראי, אימוץ סטנדרטים ומתודולוגיה להערכת אשראי בהתאם לכללי באזל II, הפקת מידע הנוגע לדירוג אשראי, שיווק תוכנה להערכת מחירי ניירות ערך ופרסום אינדיקאטורים פיננסיים.

מעלות היא חברה פרטית המוחזקת באופן שווה על ידי בנק הפועלים בע"מ, בנק לאומי לישראל בע"מ, בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, יובנק בע"מ, בנק מזרחי טפחות בע"מ, כלל פיננסים ניהול בע"מ, איגוד חברי הבורסה לניירות ערך בע"מ והתאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ. מעלות נותנת שירותי דירוג אשראי לגופים ולחברות המעוניינים לגייס כספים בשוק ההון. למעלות הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם S&P הכולל הסכם ידע, הדרכה ותמיכה העונה על דרישה רגולטורית לאישור חברה מדרגת שנקבעה על ידי הממונה על אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר.

בדיקת המיזוג כללה בחינת ההשפעה על התחרות בהיבט האנכי בתחום אספקת שירותי הערכת איכות אשראי למגזר העסקי בישראל. בדיקת המחלקה הכלכלית ברשות ההגבלים העסקיים העלתה כי מעלות וחברת מידרוג הן שתי חברות הדירוג היחידות בשוק הישראלי, אולם ישנם מספר מתחרים נוספים המספקים שירותי הערכת איכויות אשראי. רכישת מעלות על ידי S&P אינה גורעת מתחרים מהשוק ואינה יוצרת חסם כניסה לשוק חברות המדרוג מכיוון שישנן חברות דירוג בינלאומיות מוכרות נוספות היכולות להתקשר בהסכמים עם חברות דירוג מקומיות. יתרה מזאת, כניסתה של חברה עולמית לפעילות בישראל עשויה אף להביא לשיפור התחרות בתחום. לאור כל זאת לא נמצא חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות, ועל כן הוחלט לאשר את המיזוג.