רשות התחרות

קישורים מהירים

07/08/16
501025

מתודולוגיה להגדרת ריכוזיות גיאוגרפית בענף המחצבות לחציבת אגרגטים - טיוטה לעיון הציבור

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
07/08/2016