רשות התחרות

קישורים מהירים

28/09/16
501059

הגדרת שווקים באמצעות מודלים אקונומטריים של ביקוש - טיוטה להערות הציבור

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
28/09/2016