רשות התחרות

קישורים מהירים

26/12/17
501443

תחרות גיאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי סולר - טיוטה להערות הציבור
פרק נלווה לדו"ח הבנזין

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
26/12/2017
הערות:
קבצי הנתונים עודכנו וכללים את נתוני הסולר ומצורפים לטיוטת דו"ח הבנזין