רשות התחרות

קישורים מהירים

04/09/18
501575

The Israel Antitrust Authority invites interested members of the public to submit their comments, towards an inquiry into competition issues in the digital economy.

קובץ PDF:
תאריך החלטה:
04/09/2018
הערות:
פרק הזמן לקבלת עמדות הוארך עד ליום 30.11.2018