רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

04/09/18
501575

The Israel Antitrust Authority invites interested members of the public to submit their comments, towards an inquiry into competition issues in the digital economy.