רשות התחרות

קישורים מהירים

01/06/11
 

החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
אחזקות התחנה בע"מ
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ

תאריך:
01/06/2011
חברות:
החלטה בעניין הודעת המיזוג בין החברות:
אחזקות התחנה בע"מ
התחנה המרכזית החדשה בתל אביב בע"מ
ענף:
אחזקה וניהול תחנות מרכזיות
אחזקה וניהול תחנה מרכזית תל אביב
מספר תיק:
8088
ילקוט הפרסומים:
6270
סוג החלטה:
אישור מיזוג
קבצים מצורפים: תיק עיון