רשות התחרות

קישורים מהירים

03/09/18
501594

פרוטוקול ועדת פטורים ומיזוגים - נוסח א' -ב' של טיוטת פטור סוג למיזמים משותפים ; טיוטת פטור סוג כבילות נלוות למיזוגים