רשות התחרות

קישורים מהירים

18/06/18
501595

פרוטוקול הועדה לפטורים ולמיזוגים - תיקון וחידוש כללי ההגבלים העסקיים: פטור סוג להסדרים שאינם אופקיים, פטור סוג למיזמים משותפים, פטור סוג לכבילות נלוות למיזוגים, פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח