רשות התחרות

קישורים מהירים

24/10/18
501606

פרוטוקול ועדת פטורים ומיזוגים - תיקון וחידוש כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסדרים בין מובילים באוויר)מס' (2),
התשע"ט-2018

תאריך החלטה:
24/10/2018
קבצים מצורפים: פרוטוקול