רשות התחרות

קישורים מהירים

27/03/14
500589

הממונה על הגבלים עסקיים מאלץ את דלק ונובל למכור לפחות 70 BCM לגורם מתחרה

קובץ PDF:
WORD:
תאריך פרסום:
27/03/2014

 

 

‏27 מרץ 2014

‏כ"ה אדר ב תשע"ד

 

 

הממונה על הגבלים עסקיים מאלץ את דלק ונובל למכור לפחות 70 BCM לגורם מתחרה

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, סיים היום, 27 במרץ 2014, את גיבוש המתווה מול דלק קידוחים שותפות מוגבלת, אבנר חיפושי נפט וגז שותפות מוגבלת ו-Noble Energy Mediterranean Ltd, ליצירת מתחרה חדש למאגרי הגז הקיימים. נוסח הצו המוסכם יועמד לעיון הציבור ויבוא לאישור בית הדין להגבלים עסקיים.

הצו מחייב את דלק ונובל למכור לצד שלישי שאינו קשור למי מהן את מאגרי הגז הטבעי הידועים בשם "כריש" ו"תנין", כולל זכויות הנפט במאגרים, וקובע כי הגז הטבעי מהמאגרים יימכר על ידי הקונה לשוק המקומי בלבד.

כמו כן, הצו מחייב את המוכרות להעניק לקונה של המאגרים אופציה לקבלת גז טבעי במחיר מופחת מלווייתן בכמות כוללת השווה ל- 15.2 BCM, שתשלים את הכמות שידוע כיום שקיימת בכריש ותנין ל-70 BCM. במאגרים כריש ותנין קיימת הסתברות גבוהה למציאת כ-27 BCM נוספים בעתיד.

הצו קובע כי המועד של חברת החשמל, הלקוח הגדול ביותר של הגז הטבעי, להודעה על מימוש האופציה לרכישת כמות משמעותית של גז יוארך, כדי לאפשר לרוכש של המאגרים להתחרות עם מאגרי הגז הקיימים גם על חוזה חברת החשמל וגם על שאר הלקוחות בישראל.

הצו המוסכם, ככל שיאושר על ידי בית הדין, הושג על רקע צעדי האכיפה שהממונה פתח בהם נגד השותפות במאגר לוויתן בגין טענתו להפרת סעיף 2 לחוק ההגבלים העסקיים. טענה זו באה על רקע כניסתן של דלק ונובל ללוויתן במקביל לאחזקתן במאגר הגז הטבעי 'תמר' ובנכסי גז אחרים.