רשות התחרות

קישורים מהירים

02/12/14
500724

טופס בקשה למתן אישור לפתיחת חנות גדולה לפי סעיף 17(א) לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד – 2014

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
02/12/2014