רשות התחרות

קישורים מהירים

01/01/18
501455

הודעה על עדכון סכומים לפי חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013

קובץ PDF:
תאריך פרסום:
01/01/2018
קבצים מצורפים: פרסום בילקוט הפרסומים