רשות הגבלים עסקיים

קישורים מהירים

07/12/17
501343

מדינת ישראל
נ'
יהודה בן שלמה בר אור
איגוד נהגי המוניות הארצי (ע"ר)

תאריך החלטה:
07/12/2017
צד א:
מדינת ישראל
צד ב:
יהודה בן שלמה בר אור
איגוד נהגי המוניות הארצי (ע"ר)
מקום המשפט:
ירושלים
בית משפט:
מחוזי ירושלים
קבצים מצורפים: כתב אישום